Om SMDF

Insamlingsstiftelsen för MuskelDystrofiForskning bildades 1986 av Elwyn och Christina Mandley samt Jarl Mared. Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och sprida information om Duchennes- och Beckers muskeldystrofi.

Stiftelsen har sedan dess start stöttat flera forskningsprojekt, samt anordnat ett flertal symposier. Stiftelsens styrelse samt verkställande ledamots arbete sker helt utan arvode. Stiftelsen stöttas helt av privata bidrag.