SMDF söker fler ledamöter till 2019 års styrelse

smdf_toppbild_high

2019-03-21

SMDF söker fler ledamöter till 2019 års styrelse

Vi söker dig som är van vid styrelsearbete och som vill ta nya kliv framåt med styrelsen. Gärna att du har en vilja eller erfarenhet av att påverka i större sammanhang. Även i politiska miljöer där du kan lyfta SMDF´s verksamhet och drabbade svenska familjers, pojkars och mäns möjligheter till ett bättre liv. Vara ett stöd till ordförande.

Styrelsearbetet är ideellt men ersättning för resor och uppehälle utgår i de sammanhang vi har möten eller åker på andra nationella eller internationella konferenser.

Styrelsen består idag av 4 föräldrarepresentanter, 1 man med DMD, 3 specialister på muskelsjukdomar (2 läkare/professorer, 1 fysioterapeut). Vi har ca 4 möten/år varav 2 är via telefon och 2 är fysiska. Vi arrangerar också ett stort symposium vartannat år med nationella och internationella föreläsare där deltagare kommer från hela norden för att ta del av forskning, vård och framsteg inom DMD och BMD. I dessa arrangemang brukar vi i styrelsen hjälpas åt. Närmare presentation av vilka vi är och vår verksamhet ser du på vår hemsida.

www.smdf.se

Vi är ganska många män i styrelsen och ser därför gärna kvinnor som ledamöter.

Välkommen med din intresseanmälan till någon av oss i valberedningen senast 1 april. Val av styrelse kommer genomföras på vårt årsmöte den 4 april.

Ricky Andreis - rickyandreis59@gmail.com
Björn Jönsson - bjorn@smdf.se
Thomas Sejersen - thomas.sejersen@ki.se