Vad händer med forskningen i Sverige?

2019-05-05

Det pågår ständigt olika kliniska försök (dvs man prövar möjliga mediciner för Duchennes) på pojkar i andra länder och på pojkar i Sverige. Professor Thomas Sejersen leder detta vid Karolinska institutet i Stockholm och professor Mar Tulinis vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

När man får förfrågningar från olika läkemedelsbolag i utlandet att göra göra en sådan testomgång i Sverige går den till Mar eller Thomas. Dom har koll på patienterna i Sverige och ni som föräldrar nås då om det är aktuellt för just er son.

Vi lägger inte ut internationella förfrågningar på hemsidan då dom är väldigt komplexa i sina formuleringar och det kan istället bidra till att skapa mer förvirring än vara informativt.

Vi är väldigt glada och stolta att både Mar och Thomas sitter i SMDF´s styrelse vilket bidrar till en väldigt professionell och rutinerad kunskap kring forskning och behandling för DMD och Beckers. När nyheter av högre vikt för hela vårt community kommer då lanseras detta genom Björn Jönsson på Facebook och hemsidan.