Poddserien - Känn igen Duchenne

2020-01-07

Det här är en poddserie om Duchennes muskeldystrofi, DMD, en genetisk och progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchennes. Att få en tidig diagnos är viktigt för att vårdinsatser och stöd ska kunna initieras så snabbt som möjligt. Tidiga insatser kan fördröja sjukdomsförloppet.

I serien möter du läkare och experter på Duchennes muskeldystrofi, patienter och anhöriga som lever med sjukdomen, samt andra professioner och organisationer som har stor betydelse för de drabbade och deras familjer på olika sätt.

Podden har producerats av Comma och intervjuerna är gjorda av Merja Metell Suomalainen. Poddserien har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.