Ågrenska inbjuder till vuxenvistelse Duchennes muskeldystrofi, vistelsen vänder sig till personer över 18 år

2020-01-14

Ågrenska i Göteborg anordnar vuxenvistelse för killar med Duchennes muskeldystrofi över 18 år en gång om året.

2020: 9 - 11 juni. Björn Jönsson i SMDF:s styrelse och ambassadören Philip Jönsson har varit med och tagit fram programmet.

Lärorika dagar med allvar, humor och aktiviteter. Kostnad: 1000 kr. Följ länken nedan för att läsa mer och komma till anmälan.