Corona (COVID-19) - DMD/BMD

2020-03-12

Nedanstående besked har vi fått från den medicinska expertisen.

Vi har diskuterat detta på ett möte i förmiddags.

Det är framför allt de äldre pojkarna som har nedsatt andningsfunktion som man skall vara försiktig med. Samtidigt skall alla familjerna ha förhöjt vaksamhet och försöka undvika att utsätta sig för Corona smitta.

I övrigt är det samma rekommendationer som gäller för alla.