COVID-19 (Corona)

2020-03-20

Styrelsen har vid styrelsemöte den 19 mars 2020 tagit upp frågan om hur killar med DMD/BMD skall förhålla sig till Corona.

Läget är idag osäkert när det gäller Corona.

Den medicinska expertisen i styrelsen kan inte idag lämna några egna specifika råd utan samråd med Folkhälsomyndigheten och har därför skickat förfrågan till Folkhälsomyndigheten avseende råd vid DMD men ännu inte fått något svar. SMDF ber att få återkomma så snart vi ytterligare uppgifter/råd.

Under mellantiden är SMDF:s allmänna råd följande:
1. Följ folkhälsomyndighetens råd och anvisningar
2. Kontakta ansvarig läkare