[WDO] Webinar 4: COVID-19 stress and anxiety, and how to deal with this

2020-04-02

Kära medlem,

Idag publicerade WDO rapporten från tredje WDO Webinar om hur man förbereder sig för en eventuell COVID-19 infektion. Om du vill titta på webbseminariet hittar du inspelningen här.

Under dessa corona tider, det finns en högre grad av stress för varje familj eller individ. Förutom oron som de flesta människor upplever (finansiella, sociala, skolbarn hemma), måste Duchenne och Becker familjer ta itu med extra frågor. Hur man ordnar vård och fortfarande respekterar social isolering? Gör vi tillräckligt? Vad blir resultatet om mitt barn eller jag blir smittade? Tänk om han/hon måste till sjukhuset? Frågor som dessa orsakar oro och mental press.

I detta 4: e webbseminarium kommer vi att ta itu med stress och ångest, och hur man hanterar detta.

__________
Dear member,

Today, the WDO published the report of third WDO Webinar on how to prepare for a possible COVID-19 infection. If you wish to rewatch the webinar, you can find the recording here.

During these corona times, there is a higher level of stress for every family or individual. On top of concerns most people experience (financial, social, schooling children at home), Duchenne and Becker families have to deal with extra issues. How to arrange care and still respect social isolation? Are we doing enough? What will be the outcome if my child or I will get infected? What if he/she has to go to the hospital? Questions like these cause worries and mental pressure.

In this 4th webinar we will address stress and anxiety, and how to deal with this.