Rekommendationer från World Muscle Society gällande Covid19

coronavirus_CDC

2020-05-18

Pandemin med Covid-19 för med sig många svåra frågor om hur man ska förhålla sig till risk att insjukna och vad denna risk i så fall för med sig när det gäller lämpligt skydd i vardagslivet. World Muscle Society har utarbetat detta dokument som tar upp denna fråga när det gäller DMD och andra muskelsjukdomar och ger förslag på riktlinjer (översatt av Prof Anders Oldfors och Prof Mar Tulinius).

Det saknas evidens som underlag för riktlinjer både för individer med muskelsjukdomar och många andra tillstånd. I Sverige har det därför ännu inte etablerats samstämmighet bland läkare om råd avseende Covid-19 och muskelsjukdom.

Det är därför viktigt att se detta dokument som underlag för att rådgöra med din, eller ditt barns, läkare angående rekommendation för just dig/er.