Pressinformation - Stefan Holm bygger modellskepp av 13 000 legobitar!

120195637_1456308074557009_4357773497012239604_o

2020-09-29

Duchennes Muskel Dystrofi (DMD) är en progressiv muskelsjukdom som drabbar ett 10 tal pojkar varje år i Sverige. Sjukdomen beror på en gen (protein) som är kroppens största gen och har 13 000 tecken och 79 byggstenar (exoner). Pojkar som drabbas av sjukdomen har oftast fel på någon av byggstenarna och då kan inte RNA läsa av DNA och inga muskelceller bildas utan cellerna förtvinar och ersättas med annan vävnad.Totalt finns det ett par hundra i Sverige som lider av denna obotliga muskelsjukdom.

För att stödja forskningen kring att finna bättre bromsmediciner och i förlängningen en bot har Insamlingsstiftelsen för Ducehnnes och Beckers Muskeldystrofi initierat en insamlingskampanj. Med start lördag den 26 september kommer den olympiska guldmedaljören i höjdhopp från 2004 att bygga en båt med 13 000 legobitar och 79 skrovdelar. Symboliken är att om en skrovdel saknas så sjunker båten. Därför ges allmänheten chansen att stötta insamlingen med en hundralapp som ger en legobit.
Totalt hoppas vi sälja 13 000 bitar. Även företag kan stötta med 10 000 kr och erhåller då en skrovbit och exponering i kampanjen.

Kampanjen kommer att pågå fram till april 2021 finnas på webben där man kan följa Stefan Holm och även under en podd: Stefan Holm bygger muskler.

Vill man se Stefan Holm live sker bygget i Mitt i Citys galleria i Karlstad.

OBS han kommer och bygger bara om man har skänkt ett antal hundralappar eller skrovdelar till bygget.

Kontakt:

Ricky Andreis
0706-464949