Avtackning av Stefan Holm - Legobåt

241525460_1057859794983596_6212718085856782245_n

2021-09-07

Efter nästan ett helt års byggande slutförde Stefan Holm bygget av Legobåten med 13.000 bitar i juni i år.

Syftet var att uppmärksamma Duchennes och Beckers muskeldystrofi genom att båten fick gestalta de 13.000 bitar som dystrofingenen består av.

Sten Davidsson från SMDF´s styrelse överlämnade formellt ett tackbrev vid Legobåten som nu står vid ICA Maxi, Bergvik i Karlstad. Stefans bygge insamlade också 260.000 kr till forskning av dessa muskelsjukdomar. Stefan erhöll även en liten spavistelse från SMDF med sin käresta vid tillfälle ?

Stort tack Stefan, det är värt jättemycket för oss och våra söner att du stöttar oss!

Ricky Andreis
Vice ordf SMDF