Vill du delta i en djupintervju om Duchennes muskeldystrofi?

Bild1

2021-09-15

Kantar Sifo söker just nu föräldrar till barn, som diagnostiserats med Duchennes muskeldystrofi och som behandlas med läkemedlet Translarna (ataluren), för djupintervjuer inom ramen för en undersökning. Syftet med undersökningen är att förstå hur du och ditt barn upplever behandlingen, vilka svårigheter och utmaningar den kan medföra i vardagen, och om det finns något som skulle kunna underlätta läkemedelsbehandlingen ? likaså vad som skulle kunna underlätta vardagen för er och andra familjer i samma situation.

Vi söker dig som kan tänka dig att delta i en 60 minuter lång djupintervju digitalt eller via telefon vid en tid som passar dig.

Undersökningen planeras pågå till december 2021

Vill du veta mer? Klicka på länken nedan för utförligare information och för att anmäla ditt intresse: