Utbildning om patientlagen

Utbildning om patientlagen

2022-01-26

Patientlagen ska främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning.

Patientlagen är viktig för patienter, trots det känner få till den. Det vill Roche och Netdoktor råda bot på genom att erbjuda denna utbildning. Utbildningen är gratis och öppen för alla som vill öka sin kunskap om sjukvårdens skyldigheter gentemot patienter i svensk sjukvård.