Kunskapslyft precisionsmedicin - förfrågan om att delta i informationsfilm

Precisionsmedicin Roche

2022-02-25

Roche har som avsikt att öka kunskapen om precisionsmedicin för sällsynta hälsotillstånd.Vi söker därför någon som är en nära anhörig eller som har en sällsynt diagnos för att delta i en informationsfilm om precisionsmedicin. Filmen kommer handla om precisionsmedicin och vikten av tidig diagnos, uppföljning och individanpassad behandling/rehabilitering.

Är du intresserad av att berätta just din historia och sprida kunskap om vikten av tex tidig diagnostik hör av dig till beata.ferencz@roche.com så berättar vi mer. Syftet med filmen är att öka kunskapen om sällsynta hälsotillstånd och vikten av precisionsmedicin.