Internationellt projekt gällande transition

273528943_757198479018154_765889550385879804_n

2022-03-23

Vill du vara med i en undersökning i syfte att förbättra övergången mellan barn- till vuxenvård för patienter med Duchennes muskeldystrofi?

PTC Therapeutics har påbörjat ett internationellt projekt om Transition, övergången från barn- till vuxenvården, och nu har Sverige möjlighet att delta.

Kan du hjälpa till? Vi söker tonåringar och vuxna med Duchennes muskeldystrofi (DMD) och deras föräldrar/vårdnadshavare för intervjuer till en undersökning.

Vem?
Tonåringar och vuxna med DMD
Föräldrar/vårdnadshavare till personer med DMD

Vad?
Vi genomför intervjuer för att bättre förstå övergången mellan barnsjukvården och vuxenvården för dem som lever med Duchennes muskeldystrofi (DMD).

Som tack för att du deltar kommer du att få ett arvode i form av 500 kr.

Hur?
Via: Zoom eller telefon
Tid: när det passar dig
Varaktighet: 45?60 minuter

Denna undersökning genomförs av Redline Strategic.
SE-DMD-0276