Translarna ingår inte i högkostnadsskyddet

2022-06-17

"Vill informera om att TLV idag har fattat ett avslagsbeslut gällande subvention för Translarna vid Duchennes muskeldystrofi. Detta innebär att Translarna inte längre subventioneras från och med den 1 juli 2022.

Med anledning av detta har NT-rådet fattat ett beslut om nationell samverkan, vilket innebär att de avser avge en rekommendation till regionerna avseende hantering av Translarna"