Kritiskt med en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd

2023-03-08

I dag lever upp till en halv miljon svenskar med sällsynta hälsotillstånd. Det är ofta beroende av var i landet man bor och vilken läkare man träffar om man får en fullgod vård och utredning eller inte. Detta trots att EU redan 2009 rekommenderade samtliga medlemsländer att ta fram en nationell strategi för sällsynta diagnoser, skriver 17 experter inom sällsynta diagnoser.