Precisionsmedicin - Framtidens sjukvård som finns redan idag. Tema Duchennes muskeldystrofi.

2023-03-08

I den här filmen får vi följa Björn Jönsson när han berättar om sina tankar kring precisionsmedicin i relation till Duchennes muskeldystrofi, som är ett sällsynt hälsotillstånd.

Precisionsmedicin innebär individanpassad diagnostik, behandling och uppföljning.

Filmen är framtagen av Roche. Vi vill tillsammans med patientföreträdare förklara vad precisionsmedicin är och vilka möjligheter som finns med patientens egna ord.