Ordförande
Carina Djärv

Ansvarsområden
Sammankallande
E - post
Press

Sekreterare
Jonas Djärv

Ansvarsområden
Projektledning

Ledamot 
Thomas Sejersen

Professor/överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
i Stockholm.

Ansvarsområden
Profession
Forskningsstipendium

Ledamot
Björn Jönsson

Ansvarsområden
Administratör 
Projektledning

Ledamot
Sten Davidsson

Ansvarsområden
Patientstöd


Vice ordförande
Ricky Andreis

Ansvarsområden
Internationella kontakter
Sponsring
Projektledning

Kassör
Eric Jernryd

Ansvarsområden
Verkställande ledamot
Ekonomi
Gåvor

Ledamot 
Már Tulinius

Professor/överläkare på Drottning Silvias Barn O Ungdomsjukhus
i Göteborg.

Ansvarsområden
Profession
Forskningsstipendium

Ledamot
Fredrik Rundqvist

Ansvarsområden
Profilprodukter
Projektledning

Suppleant
Janne Djärv