Ordförande
Rafif Makboul

Ansvarsområden
Ordförande och sammankallande, patientförening, kontak e - post, sociala medier och press.

Ledamot
Björn Jönsson

Ansvarsområden
Medieansvarig, hemsida , e - post och sociala medier. Kontakt e - post och stöd till patienter.

Ledamot
Fredrik Rundqvist

Ansvarsområden
Akutkort, ballonger och profilprodukter.

Ledamot
Ricky Andreis

Ansvarsområden
Internationella kontakter, patientförening och sponsring.

Ledamot - Kassör
Eric Jernryd

Ansvarsområden
Ekonomi, kontakt e - post, kassör och verkställande ledamot.

Ledamot - Profession
Thomas Sejersen

Professor/överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus
i Stockholm.

Ansvarsområden
Profession och forskningsbidrag.

Ledamot - Profession
Már Tulinius

Professor/överläkare på Drottning Silvias Barn O Ungdomsjukhus
i Göteborg.

Ansvarsområden
Profession ochforskningsbidrag.

Ledamot
Sten Davidsson

Ansvarsområden
Stöd till patienter, kontak e - post och sociala medier.

Ledamot
Carina Djärv

Ansvarsområden
Vice ordförande och projektledning av Duchenne Awareness Day. 

Ersättare
Jonas Djärv