Ansök om forskningsstipendium - 2020

SMDF har beslutat att varje enskild sökande kan högst söka om 200.000 kr. Totalt 500.000 kr finns att dela ut.

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2020. Ansökan skickas i ett original till: Smdf att Professor Mar Tulinius, Avdelningen för pediatrik, Göteborgs universitet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Rondvägen 10, 416 85 Göteborg.

Klicka här för att få fram ansökningsblanketten