Ansök om forskningsstipendium

Ansökningstiden för 2021 är nu öppen fram till 1 oktober.

Ansökan skickas i ett original till: SMDF, Professor Mar Tulinius.
Se mer information i ansökningsblanketten nedan. 

Klicka här för att fylla i ansökningsblanketten! 

Rapporter

SMDF delade 2020 ut forskningsbidrag till Sara Nordström och Lisa Wahlgren på vardera 200.000 kr.

Muscular dystrophies in adulthood: A prospective study on disease progression and Quality of life