Ansök om forskningsstipendium

Ansökningstiden för 2022 är stängd. Stängdes 31 januari 2023.
Beslut tas av styrlesen senast i april 2023.

Vi har fått in fyra ansökningar

Vid frågor, skriv till: 
forskningsstipendium@smdf.se 

Utdelade forskningsstipendium

2020

SMDF delade 2020 ut forskningsstipendium på totalt 400.000 kr

Sara Nordstöm - 200.000 kr

Muscular dystrophies in adulthood: A prospective study on disease progression and Quality of life

Lisa Wahlgren - 200.000 kr
Livslängd och dödsorsak hos pojkar/män med Duchenne muskeldystrofi

2021

SMDF delade 2021 ut forskningsstipendium på totalt 910.000 kr

Ferdinand von Walden - 390.000 kr
Ribosomstudie på möss (MDX-möss som saknar Dystrofin)

Sara Nordström - 200 000 kr
Muskeldystrofier med fokus på naturalförlopp och livskvalitéer

Lisa Wahlgren - 200 000 kr
Andningsvård och hälsostatus

Kalliopi Sofou - 120.000 kr
Hjärtrelaterade komplikationer. Kartlägga och påverka eventuella komplikationer