Patienföreningen DBMD:s främsta syfte är att finnas för patienter och anhöriga med Duchennes och Beckers muskeldystrofi. Detta vill vi göra genom att:

Stödja och föra samman patienter och anhöriga, så att det blir lättare att hantera sjukdomen och dess konsekvenser i det dagliga livet.

Erbjuda medlemsaktiviteter och skapa forum för gemenskap för såväl patienter som anhöriga.

Företräda våra medlemmar genom påverkansarbete i viktiga frågor som rör Duchennes och Beckers muskeldystrofi, genom nationell och internationell samverkan

Synliggöra Duchennes och Beckers muskeldystrofi i samhället, genom att sprida information och kunskap om hur det är att leva med eller nära någon med Duchennes och Beckers.

Vår förening välkomnar och är öppen för både patienter och patienters föräldrar, anhöriga, vänner och de som berörs på annat sätt, tex personal inom skola och vården.

Blir medlem idag via vår hemsida:

100 kr per enskild medlem
200 kr per familj

Länk till Facebook               Länk till hemsida