Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Det är beläget på Lilla Amundön söder om Göteborg.

Ågrenska är en idéburen organisation som bedriver flera olikaverksamheter, såsom familje- och vuxenvistelser, korttids- och sommarverksamhet, personlig assistans samt kurser, utbildningar och konferenser.

Varje år arrangerar Ågrenska drygt tjugo vistelser för familjer och sex vistelser för vuxna med sällsynta diagnoser.

www.agrenska.se

Familjevistelse

Vuxenvistelse

Faktainnehållet från familjevistelserna dokumenteras alltid. Här kan du läsa om föreläsningarna, diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter samt det stöd samhället kan erbjuda. Du kan klickan på länken nedan för att läsa den senaste rapporten.

Familjevistlese: Rapport 2020

Faktainnehållet från Vuxenvistelserna dokumenteras alltid. Här kan du läsa om föreläsningarna, diskussioner kring aktuella medicinska rön, pedagogiska frågor, psykosociala aspekter samt det stöd samhället kan erbjuda. Du kan klickan på länken nedan för att läsa den senaste rapporten.

Vuxenvistelse: Rapport 2020