Youtube kanal

På Smdf:s Youtube kanal finns inspelade föreläsningar från först och främst våra symposium som arrangeras vartannat år. Fler videos kommer att laddas upp i framtiden.

Klicka här för att besöka kanalen!